Inschrijven

Kennismaken en inschrijven

De praktijk is open voor nieuwe patiënten.

De administratieve kant
U kunt zich online inschrijven of met een formulier dat de assistente u verstrekt. Vult u nauwkeurig uw persoonlijke gegevens in zoals zij op uw paspoort of I.D. staan. Mochten er veranderingen optreden (verhuizing, veranderingen van verzekering, geboorte etc) dan is het belangrijk dat u dit doorgeeft aan onze assistente zodat uw gegevens ook in ons systeem steeds actueel zijn.

Uw medische gegevens
Bij inschrijving is het belangrijk dat uw medische gegevens meekomen. Zij worden opnieuw geadministreerd en opgeslagen nadat zij nauwkeurig zijn doorgenomen. Ook is het belangrijk dat u zich uitschrijft bij uw vorige huisarts.

Merkloze medicijnen
Onze apotheek levert – indien beschikbaar – altijd een voordeliger alternatief voor dure merkgeneesmiddelen af. Dit is een landelijke afspraak tussen huisartsen en specialisten en helpt om de gezondheidszorg betaalbaar te houden.

Inschrijfformulier nieuwe patiënt
Met onderstaand inschrijfformulier kunt u zich, na overleg met de huisarts, als nieuwe patiënt bij de huisartsenpraktijk inschrijven. Voor een goede inschrijving dient u alle velden in te vullen. Wilt u:

  1. bij het eerste bezoek uw paspoort, ID of rijbewijs meebrengen?
  2. uw vorige huisarts vragen uw medische gegevens naar ons op te sturen?

Wanneer er bijzonderheden zijn die u van belang vindt om aan uw nieuwe huisarts te melden, beschrijf deze dan graag bij ‘Overige opmerkingen.

 

Inschrijfformulier voor Huisartsenpraktijk Winkel en Nieuwe Niedorp

Persoonsgegevens

Legitimatie en verzekering

Let op: Bij het eerste bezoek aan de praktijk dient u uw legitimatie en zorgverzekeringspas te tonen.

Inschrijven bij huisarts


Vorige huisarts
Delen medische gegevens

Toelichting: Indien u tijdens de avond, nacht of het weekend op de huisartsenpost behandeld wordt is het belangrijk dat de zorgverlener inzage heeft in een samenvatting van uw medisch dossier bij de huisarts. Denkt u bijvoorbeeld aan actueel medicatiegebruik en allergieën. Door inzage te geven krijgt u altijd de juiste zorg. Bekijk hier de video voor meer uitleg.
Contactpersoon bij noodgevallen

Apotheek – Indien u zich inschrijft bij een apotheekhoudende huisartsenpraktijk hoeft u hier niets in te vullen

Vul, indien u bent verhuisd, in bij welke apotheek u uw medicijnen voortaan wilt ophalen. Wilt u uw huidige apotheek aanhouden, vul dan de gegevens van uw huidige apotheek in.

Medicatieoverzicht

Breng na inschrijven zo spoedig mogelijk een medicatieoverzicht van de apotheek naar uw nieuwe huisartsenpraktijk. Vraag zelf om dit medicatieoverzicht bij uw vorige apotheek.

Overige medische gegevens

Vergeet u niet om overige medische gegevens met uw huisarts te bespreken, denk aan donorcodicil, griepprik, euthanasieverklaring, reanimatieverklaring of overgevoeligheid/allergisch voor bepaalde medicijnen.