Visite en huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, de noodzaak van een visite.De mogelijkheden voor lichamelijk onderzoek en behandeling zijn op de praktijk beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die door hun beperkingen niet in staat zijn om naar het gewone spreekuur te komen.

Het aanvragen van visites dient voor 11.00 uur te geschieden. Meestal worden de visites dagelijks, tussen 14.00 uur en 16.00 uur gereden, in volgorde van urgentie.