Keuringen en verklaringen

Waar kan ik terecht voor mijn (rijbewijs)keuring?
Om de onafhankelijkheid van de huisarts en het beroepsgeheim goed te kunnen waarborgen,
verrichten wij geen rijbewijskeuringen en geen medische keuringen bij onze patiënten. Dit beleid is in
overeenstemming met de richtlijnen van de artsenvereniging KNMG. Indien u toch een medische
keuring of rijbewijskeuring nodig heeft, verwijzen wij u graag door naar een onafhankelijke instelling
waar u gekeurd kunt worden door een onafhankelijke arts.

Waar kan ik terecht voor mijn medische verklaring?
Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring van de arts met een medisch oordeel over de
geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde zaken wel of niet te kunnen doen. Het
beleid van de artsenverenigingen LHV en KNMG is dat de huisarts geen medische verklaringen over
de eigen patiënten kan afgeven. Indien u toch een medische verklaring nodig heeft, verwijzen wij u
graag door naar een onafhankelijke arts bij een onafhankelijke instelling voor medische verklaringen.

Hoe kom ik aan een mantelzorgverklaring?
Een officieel bewijs dat u mantelzorger bent, bestaat niet. Toch vragen steeds meer organisaties
erom. Bijvoorbeeld als mantelzorgers medehuurderschap of een urgentieverklaring voor een sociale
huurwoning willen krijgen, of vanwege vrijstelling van sollicitatieplicht. Of wanneer er een
mantelzorgwoning geplaatst wordt.
Vaak wil de organisatie die om een mantelzorgverklaring vraagt dat deze wordt afgegeven door een
huisarts. Maar huisartsen geven geen verklaringen meer af.
Wordt u gevraagd aan te tonen dat u mantelzorger bent? Verzamel dan zoveel mogelijk andere
informatie en ‘bewijs’. Lees wat u kunt doen op: Mantelzorg
Heeft u nog vragen over de mantelzorgverklaring?
Bel de Mantelzorglijn: 030 – 760 60 55, voor informatie en advies.