Klachten

Een klacht? Bespreek uw onvrede met ons!

Wanneer u ontevreden bent, klachten of een verbeter voorstel heeft, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wij gaan dan met u na hoe wij hiervoor een oplossing kunnen bedenken. Klachten kunt u natuurlijk rechtstreeks bespreken met degene waar de klacht over gaat. Dat is in het algemeen voor beide partijen de prettigste manier om problemen op te lossen. Maar als u dat lastig vindt kunt u ook eerst contact opnemen met onze praktijkmanager, Linda Stokman via het volgende mailadres: manager@huisartsniedorp.nl. U kunt ook aan medewerkers aan de balie vragen wanneer de praktijkmanager beschikbaar is.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt daarvoor het klachtenformulier gebruiken. Ook verdere contactgegevens van de klachtenfunctionaris staan daar. Als u er met ons of met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de onafhankelijke regionale geschilleninstantie. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie leest u in de patientenfolder.

Klik hier voor het formulier